Äktenskapsförord

Ingen vill någonsin tro att deras hus kommer brinna ner en dag, men de skaffar ändå hemförsäkring. Detsamma gäller med äktenskapsförord. Lika viktigt att försäkra sitt hem kan det vara att försäkra sig mot problem vid en eventuell skilsmässa. Inför ett äktenskap är det därför bra att prata igenom det ekonomiska och skriva ett äktenskapsförord. Det gäller oavsett hur kära ni är i varandra och även om ni är säkra på att ert äktenskap kommer hålla för evigt.

Dela allt…

Om ni inte har ett äktenskapsförord är allt ni äger giftorättsgods och det innebär att allt ska delas lika vid en skilsmässa. Det gäller även de tillgångar som införskaffades innan ni träffades och gifte er. Det vanligaste är att skriva äktenskapsförord om man gifter sig för andra gången. Då har man ofta förstått vad giftorätten verkligen innebär.

… eller inget?

Ni kan också bestämma att giftorätten överhuvudtaget inte ska gälla för er. Då kan ni skriva att allt ska vara enskild egendom i ert äktenskapsförord. Allt det du tar med dig in i äktenskapet förblir då ditt och allt din partner tar med sig blir hans eller hennes.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa av era tillgångar ska räknas som enskild egendom. Det betyder att de sakerna inte ska omfattas av giftorätten. Och därmed ska de inte inkluderas i bodelningen vid en skilsmässa. Om en av er exempelvis har ärvt ett fritidshus eller äger ett företag som man vill behålla är det viktigt att skriva äktenskapsförord. Likaså om ni har köpt en bostad och satsat olika mycket kapital. Framtida arv eller gåvor kan också vara tillgångar som någon av er själv vill behålla. Då är det bra att skriva i ett äktenskapsförord att det ska vara enskild egendom.

Det finns tydliga regler för hur ett äktenskapsförord ska skrivas för att vara giltigt. Vill ni vara helt säker på att det blir en laglig överenskommelse kan Bra Juridik hjälpa er. Vi ser till att ert äktenskapsförord blir korrekt och registrerat hos Skatteverket.

Relaterade tjänster: Bodelning, Testamente