Arvskifte

När en bouppteckning är klar ska kvarlåtenskapen fördelas mellan de olika arvingarna. Ett arvskifte ska göras med en skriftlig handling som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas, det vill säga vem som ska ha huset, bilen eller pengarna. Handlingen ska sedan undertecknas av alla dödsbodelägare för att vara giltig.

Ingen ärver skulder, men den avlidnes skulder ska betalats innan resten av kvarlåtenskapen delas mellan dödsbodelägarna. Ibland har den som gått bort skrivit ett testamente där vissa saker, så kallat legat, ska tillfalla någon. Den personen är aldrig dödsbodelägare och ska få sitt legat innan övriga tillgångar fördelas.

Arvet skiftas till det marknadsvärde minus skulder och skatt som delägarna i dödsboet kommer överens om. Och om den avlidne var gift eller sambo föregås ett arvskifte oftast av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken eller sambolagen.

Relaterade tjänster: Bouppteckning, Testamente