Bodelning

I en bodelning ska alla tillgångar efter avdrag för skulder delas lika. Ni lägger allt i en pott och värderar alla tillgångar. Det kan vara allt från matbordet, pengarna på banken till bilen och det ärvda fritidshuset. Ni delar lika och får hälften var av det totala värdet. Om en fastighet tas över av den ena maken ska marknadsvärdet minskas med den latenta skatteskulden. En bodelning kan göras av olika anledningar:

  1. Partiell eller hel bodelning kan göras om man vill fördela tillgångar mellan ett par i ett pågående äktenskap.
  2. Bodelning ska göras i samband med skilsmässa för att slutgiltigt fördela alla tillgångar och skulder.
  3. Bodelning ska göras inför ett arvskifte när en gift person går bort som har en efterlevande maka eller make.

Allt ska inte dela lika!

Varje maka eller make har rätt att få ut sin egendom efter bodelningen från sin del av potten. Det gäller även för arv och gåvor. Undantaget är om det finns enskild egendom enligt äktenskapsförord eller villkor i testamente och gåvobrev. Då ingår de tillgångarna inte i bodelningen. Från och med år 1999 ska privata pensionsförsäkringar också ingå i bodelningar. Om ni är överens kan ni dock göra undantag från denna regel genom att skriva ett äktenskapsförord.

Sambor och bodelning

Bodelningar kan även begäras av sambor senast ett år efter separationen. Men till skillnad från de som är gifta har sambor endast rätt att bodela den gemensamma bostaden och bohag som anskaffat för gemensam användning. All övrig egendom, exempelvis kontanter, aktier, smycken, konst, bilar och båtar ingår inte i en eventuell bodelning. Utan den som äger får istället behålla det.

Relaterade tjänster: Äktenskapsförord, Testamente, Samboavtal