Framtidsfullmakt

Livet blir skönare och mindre stressigt om du förbereder en del saker innan du eventuellt blir sjuk. Det blir också enklare för dig att ta hand dig själv och din ekonomi. Sedan den 1 juli 2017 kan du skriva en så kallad framtidsfullmakt. Fullmakten framställs för framtida behov och är ett alternativ till god man och förvaltare samt ett bra komplement till andra fullmakter.

När du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan du skriva en framtidsfullmakt till någon du litar på. Det kan vara din make eller maka, din sambo, någon av dina barn eller en annan person som du litar på. Du bestämmer helt enkelt själv vem som ska ta besluten åt dig om du själv inte längre kan det.

Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten ska börja gälla, men den frågan kan också prövas i domstol om det skulle behövas. Granskaren och överförmyndaren har då rätt att begära redovisning och rätt att agera om fullmaktshavaren skulle missbruka sitt förtroende. Det finns speciella regler för hur en framtidsfullmakt ska skrivas och det är viktigt att den utformas och upprättas korrekt för att den ska gälla. Bra Juridik har stor erfarenhet kring upprättandet av framtidsfullmakter, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Relaterade tjänster: Testamente