Testamente

Även om döden sällan är något vi vill tänka på är det ändå viktigt att bestämma hur vi vill ha det när den dagen kommer. Ett testamente garanterar att du får igenom din sista vilja och det underlättar för dina anhöriga. Du kan välja att låta dina barn ärva allt eller att någon annan närstående ärver dig, exempelvis en sambo, ett syskon eller en organisation.

Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma exakt vem som ska få ärva vad från dig. Det enda undantaget är att barn alltid har rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Föräldrar väljer ofta att testamentera sitt arv som enskild egendom till sina barn. Då behöver barnen inte dela arvet med sin make eller maka vid en eventuell skilsmässa.

Arv som gift

Om du är gift och din make eller maka avlider ärver du allt om ni endast har gemensamma barn. Era barn får då vänta med att få sitt arv till det att båda föräldrarna har gått bort. Barn som inte är gemensamma inom ett äktenskap kallas för särkullbarn. De har rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver därför inte vänta på att styvföräldern avlider. Om boets största värde är den gemensamma bostaden måste efterlevande make eller maka lösa särkullbarnens arvslotter. Ibland kan det innebära att bostaden behöver säljas.

För att undvika detta bör gifta makar som har särkullbarn skriva testamente till förmån för den efterlevande. En livförsäkring kan också hjälpa till att lösa ut särkullbarns arv. Även om du i testamentet säger att den efterlevande ska ärva dig har särkullbarn dock alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten.

Arv som sambo

Sambor har ingen arvsrätt. Det innebär att du måste skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig. Om ni som sambor inte har upprättat ett testamente och en av er avlider ärver först och främst barnen till den som gått bort. Finn det inga barn ärver den avlidnes arvingar enligt lag, vilket är föräldrar eller syskon. Det enda den efterlevande sambon i så fall har rätt till är att få hälften av bostaden och bohaget som införskaffades för gemensam användning under samboförhållandet.

Ingen arvinge?

Om du inte har någon arvinge tillfaller dina tillgångar den allmänna arvsfonden och används till att finansiera och utveckla projekt för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans med ditt testamente kan du kan välja att inkludera en förteckning över dina värdepapper, försäkringar och annat som kan vara viktigt vid bouppteckningen. Och om du har några önskemål kring din begravning kan du även lägga till det. Det kommer underlätta ytterligare för dina anhöriga vid din bortgång.

Det finns tydliga regler för hur ett testamente ska skrivas och bevittnas för att vara giltigt. Bra Juridik är experter på familje- och vardagsjuridik och vi hjälper dig gärna att upprätta ett korrekt och bindande testamente. Vi kan dessutom också hjälpa dig med förvaring av ditt testamente.

Relaterade tjänster: Samboavtal, Äktenskapsförord, Arvskifte